tło

GALLERY

Toruń Evening – opening of the Congress of the New Hanza Cities + Opening Parade

https://www.torun.pl/pl/swieto-hanzy-w-toruniu-0

Walne Zebranie Delegatów

https://www.torun.pl/pl/obrady-hanzeatyckie

Lübeck evening

https://www.torun.pl/pl/wieczor-lubecki

Gdansk evening

https://www.torun.pl/pl/spotkanie-z-gdanskiem

Hansa Party

The end of the 43.rd Hanseatic International Day

https://www.torun.pl/pl/zakonczenie-hanzeatyckiego-swieta-miasta