tło

GALERIA

Wieczór Toruński – otwarcie Zjazdu Miast Nowej Hanzy + Parada Otwarcia Zjazdu Miast Nowej Hanzy

https://www.torun.pl/pl/swieto-hanzy-w-toruniu-0

Walne Zebranie Delegatów

https://www.torun.pl/pl/obrady-hanzeatyckie

Wieczór Lubecki

https://www.torun.pl/pl/wieczor-lubecki

Wieczór Gdański

https://www.torun.pl/pl/spotkanie-z-gdanskiem

Hanza Party

Zakończenie Zjazdu Miast Nowej Hanzy:

https://www.torun.pl/pl/zakonczenie-hanzeatyckiego-swieta-miasta