tło

TORUŃ W HANZIE

TORUŃ W HANZIE

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER WSPOMAGAJĄCY

PARTNER