tło

Nowa Hanza

Trzy wieki po tym, gdy Hanza przestała istnieć, postanowiono ją reaktywować, tyle że w zaktualizowanej formie. W roku 1989 miał miejsce pierwszy zjazd Nowej Hanzy, który za miejsce obrad obrał sobie holenderskie Zwolle. W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele pięćdziesięciu ośrodków. Podobnie jak w przypadku swojej wielkiej poprzedniczki, Nowa Hanza za główną siedzibę obrała sobie Lubekę. Warto wiedzieć, że to największe dobrowolne stowarzyszenie na świecie, a w skład organizacji wchodzą przedstawiciele prawie dwustu miast z szesnastu krajów. Nowa Hanza zrzesza więc Belgów, Białorusinów, Estończyków. Finów, Francuzów, Holendrów, Islandczyków, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Norwegów, Rosjan, Szwedów, Szkotów, Brytyjczyków i oczywiście Polaków. Polska reprezentowana jest przez dwadzieścia trzy miasta:  Białogard, Braniewo, Chełmno, Darłowo, Elbląg, Frombork, Gdańsk, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Kraków, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Olsztyn, Sławno, Słubice, Słupsk, Stargard Szczeciński, Strzelce Opolskie, Szczecin, Toruń oraz Wrocław. 

Podobnie jak w dawnych czasach, najważniejszym organem Nowej Hanzy jest Zjazd Miast. W obradach gremium każdy z ośrodków ma jeden głos, a uchwały przyjmowane są większością głosów obecnych przedstawicieli. Głównym celem, jaki stawiają sobie współcześni hanzeaci, jest czerpanie z dorobku dawnego Związku. Mowa tu o idei transgranicznej wspólnoty, dbałości o rozwój miast, budowaniu tożsamości i krzewieniu wartości, które były bliskie nie tylko kupcom sprzed wieków, ale są też drogie współczesnym Europejczykom. Nowa Hanza stawia też na to, co było fundamentem jej poprzedniczki, mianowicie – rozwój handlowy i gospodarczy. Stowarzyszenie wspiera też transfer naukowy i informacyjny. Zajmuje się wymianą tradycji, przejawia szeroką działalność na polu budowy wizerunku i rozpoznawalności Hanzy jako fenomenu, ale też marki, która dodaje walorów współczesnym miastom. Hanzeaci angażują też młodzież, tworząc dla niej pole działania w ramach struktur zwanych Youth Hansa.

Warto wspomnieć, że przedstawiciele Torunia pierwszy raz wzięli udział w Zjeździe Nowej Hanzy w roku 1997.